Gastles Web 2.0 en Recruitment 2.0 voor Fontys Hogeschool Communicatie (2)


Ik kondigde al eerder aan dat ik een gastles Web 2.0/Recruitment 2.0 ging geven aan de Fontys Hogeschool Communicatie voor de keuzemodule Webcommunicatie. De meest recente sheets staan op Google Docs: Recruitment 2.0 en het feest begint om 13.15h (meechatten kan via de link).

Kern:

  • Web 2.0 is de combinatie van mens en met name de mogelijkheden die de techniek mensen nu geeft (95% aan de PC, 90% aan internet enzovoorts);
  • Web 2.0 is de evolutie vanaf Web 0.0 die volgens de pyramide van Maslow steeds verder richting zelfontplooiing gaat (de Skyberg theorie);
  • Nieuwe webontwikkelingen zijn vaak gebaseerd op eeuwenoude menselijke moverende redenen als “ik wil samen”, “ik wil aandacht”, “ik wil t simpel”, “ik wil weten”, “ik geloof jou” en “ik wil sneller” (los geinspireerd door Fellinger);
  • Participeren in Web, Web 2.0, online toepassingen, social media e.d. kan op verschillende niveaus: Monitoring (absolute must, weet in ieder geval wat er gebeurt), Advertising, Sponsoring, Start Up en Join;

Tot slot sluit ik af met twee concepten:

  • Strong Weak Tie Theory: kennissen zijn effectiever in het verspreiden/vergaren van informatie dan goede vrienden, iomdat die een grote overlap vertonen in kennis/contacten. Sociale netwerken zijn erg goed om latente (verloren) ties weer te maken tot weak ties en om weak ties te onderhouden (Granovetter e.a.; hierover later meer op Cafe del Marketing);
  • Long Tail (Anderson): Wat is de Long Tail en hoe kun je die toepassen op recruitment (n.a.v. Bas van den Haterd‘s Long Tail of Recruitment – zie ook figuur boven de post)

En helemaal als laatste een aantal cases:

Na de les een update!

1 comment
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like