Presentatie "Digitaler" voor Hanze HR Seminar 2008


Morgen houdt de Hanze hogeschool haar HR Seminar 2008: De werkelijkheid van morgen. Het seminar is opgehangen aan het boek β€˜De WERKelijkheid van morgen’ van Mr. drs. Hans van der Heiden (Rabobank Nederland). Hierin bellicht hij de zeven trends die volgens hem de wereld van de HRM op z’n kop zetten: digitaler, grenzelozer, pluriformer, onzekerder, verantwoordelijker, vitaler en ondernemender. In zeven deelsessies worden de verschillende trends door verschillende mensen uitgediept.

En ik mag ‘Digitaler’ verder uitwerken in twee sessies van elk een uur. De kern van mijn verhaal is de presentatie over de tien eigenschappen van het nieuwe web die ik wel vaker gebruik als ik van te voren lastig kan inschatten wat de achtergrond van het publiek is. Ik kan er makkelijk op improviseren en extra voorbeelden aanhalen (in dit geval verschillende wervingsmethoden, wat leuke buitenlandse initiatieven enz). In het laatste gedeelte van de presentatie probeer ik samen met het publiek tot tien tips te komen voor organisaties en werkzoekenden. Vanzelsprekend laat ik vrijdag even weten hoe het was πŸ™‚

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like