Expert Meeting Nieuwe Media

Politiek Online organiseerde gisteren op hun kantoor in Den Haag een Expert over Nieuwe Media.

Helaas was ik te laat (treinperikelen) om de opening door Leo Birza mee te maken, waardoor ik gelijk kon aanschuiven bij de presentatie van Krijn Schuurman (InterimIC), samen met Guido van Nispen (tevens InterimIC, die in de andere zaal aan het spreken was) de oprichter van Blognomics, en vandaag aanwezig om de aanwezigen bij te praten over de ontwikkelingen binnen de nieuwe media.

New Media Cycle – Krijn Schuurman

new media cylce
New Media Cycle – Guido van Nispen en Krijn Schuurman – InterimIC

Krijn nam ons aan de hand van het InterimIC New Media Cycle model mee langs weblogs (I), RSS (II), podcasts (III), vodcasts (IV) en uiteindelijk Wiki (V). Op heldere en duidelijke wijze maakte hij aan de hand van een groot aantal voorbeelden duidelijk wat de basisprincipes en mogelijkheden van die kanalen waren. Echter, door de geringe tijd, de vele vragen en het verschil in kennisniveau in de zaal bleef het geheel redelijk oppervlakkig gericht op de globale ontwikkelingen en was er bijvoorbeeld geen tijd om in te gaan op gerichte monitoring van onderwerpen via bijvoorbeeld Technorati. Jammer, maar Krijn en Leo Birza wisten het publiek wel te verleiden tot veel reacties en veel praktijkervaringen, wat het geheel des te interessanter maakte.

Think Online – Arend Timmermans

Arend Timmermans van het ministerie van VROM gunde ons een kijkje in de keuken van zijn ministerie waar het ging om gebruik van nieuwe media. VROM is druk bezig met het vormgeven van een perssite met nieuwe media toepassingen en schetste het proces, valkuilen en ervaringen die waren opgedaan.

Ook hier zagen we de bekende drie stappen terug (o.a. Marco Derksen op Blognomics 2.0): monitoren, zelf participeren en zelf zenden.

Timmermans verwoordde dat in
Stap 1: Informeren, waarin Politiek Online een Nieuwe Media cursus neerzette voor de medewerkers en waarin medewerkers worden gestimuleerd om zelf het medium onder de knie te krijgen door zelf bijvoorbeeld gebruik te gaan maken van Bloglines.
Stap 2: Informatie aanbieden zodat iemand er wat aan heeft, waarbij gekeken wordt naar zaken als een woordvoerderslijn, nieuwsdossiers en naar persconferenties online.
Dat laatste biedt nieuwe mogelijkheden voor het simultaan aanbieden van powerpoint sheets, beeld, geluid, extra informatie en voor het stellen van vragen online. KPN is hier bijvoorbeeld al erg ver in.
Ook worden er een hoop interne vragen gesteld: moeten we podcasten? Want, zoals Timmermans in een oneliner wist te poneren “Je moet nadenken anders word je een ringtone” (verwijzend naar Donner’s podcast).
En: op wie richt je perssites? Moeten die open? Wat doe je met het gevaar van een online debat met pressiegroepen, waar je dat niet wilt?
Tenslotte, stap 3: Pas zenden als je beheerst, als je er klaar voor bent.

Hij somde ten slotte de punten op die essentieel waren voor het slagen van nieuwe media
1) Reëel plannen – technische moeilijkheden kosten niet zozeer veel tijd, mensen overtuigen van het medium des te meer
2) Doorpakken – voorlopers moeten de weg effenen voor de overige gebruikers)
3) Steun van het management – waarbij met name succescases en harde data erg bruikbaar zijn

Borrel

De borrel was kort, maar interessant. Goed te horen hoe onder andere Jan Smulders (Y’all), Tijs Prinsen en Maaike de Vocht (studenten Hogeschool Utrecht en de makers van Boscast FM) en Jordy Heugen (Bestuur Online) bezig waren. Het broeit, het bruist, er gonst een hoop. Er komt een hoop aan.

Het was een mooie kans ook om wat van de overheidscommunicatie mee te krijgen in de aanloop naar het NIMA students Politieke Marketing event dat er in mei aan zit te komen. Daarover later meer.

Krijn en Arend, dank voor jullie presentaties.
Leo en Meüs, nogmaals enorm bedankt voor de uitnodiging.

Update 2/3: Politiek Online heeft inmiddels ook haar eigen verslag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like