Advertising in Social Networks in 2008

eMarketeer Social Media spending
eMarketer voorspelt dat 9.3% (27.5 miljard dollar) van de uitgaven aan advertising in de VS volgend jaar naar online gaat. Daarbinnen groeien met name video en social networks het hardst. Social networks advertising spending groeit met 70% naar ongeveer 1.6 miljard dollar.

Alleraardigste cijfers. Geoff Ramsey verklaart ze onder andere aan de hand van “As a result, advertisers and their agencies who want to engage with today’s consumers will have to start turning their ads into content. (…) The new ad model is about creating great content and finding clever ways to embed it in the fabric of communities and content platforms where consumers are hanging out and actively participating.

Ik ben het helemaal met Geoff eens dat er een grote rol ligt voor advertisers en agencies om met relevante content en embedding te komen. Echter, ik denk dat er wellicht nog wel een grotere rol voor de social networks zelf ligt. Allereerst in het uitleggen van het concept social networks en het gebruik ervan aan advertisers en agencies. Waarom social networks? Hoe bewegen consumenten zich?
Daarnaast het ontwikkelen van concepten waarbinnen advertisers en agencies waarde kunnen toevoegen aan het netwerk.

Er is een bijzonder wankel evenwicht tussen privacy/disruptie/interruptie en waarde toevoegen (relevante content en embedding). Wanneer is een aanbieding/toevoeging relevant en wanneer wordt het gezien als regelrechte inbreuk op de privacy? En hoe breed kun je de toepassingen van een sociaal netwerk rekken met advertising toepassingen?

De case rondom Facebook Beacon was een aardige eerste test. Hoe meer advertising spending, hoe groter de kans op vergelijkbare (of andere) fouten. En dan is het een kwestie van hoeveel vertrouwen consumenten blijven houden in advertising in social networks en de social networks zelf (zie ook mijn eerdere post over Bubble 2.0). En hier komt ook weer het schitterende financiele spanningsveld waarin sociale netwerken zich begeven naar boven. Er moet gewoonweg geld verdiend worden, waardoor ook niet altijd de voor de gebruikers beste oplossingen gekozen kunnen worden. Balanceren tussen privacy, relevantie, waarde, geld en interruptie dus.

Mooie cijfers. Ja, er ligt een grote verantwoordelijkheid bij advertisers en agencies. Maar de grootste verantwoordelijkheid ligt bij de sociale netwerken zelf.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like